Podmienky ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť BENEVIT, s.r.o., IČO 36262307 so sídlom N. Teslu 28, 921 01, Piešťany

E-mailová adresa: obchod@vitamax.sk
Telefon: +421905437107

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach https://www.vitamax.sk/.

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

Spracovanie osobných údajov

 • Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára
  Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno, adresa, telefón, e-mail a dodacie a fakturačné údaje.
  Z akého dôvodu?
  Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru.

  Na základe akého právneho dôvodu?
  Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
  Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 10 rokov od našej poslednej komunikácie.

 • Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu
  Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón a e-mail.

  Z akého dôvodu?
  Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok. Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

  Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
  Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
  Po dobu plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

 • Newslettery (obchodné oznámenie)
  Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.
  Na základe akého právneho dôvodu?
  Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
  10 rokov od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: obchod@dotypay.com.

Kto sa k dátam dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k údajom dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu.
Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy WordPress 
 • spoločnosti podieľajúce sa na doprave: Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava , IČO: 48136999
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb – Besteron
 • poskytovateľ e-mailingovej služby
 • marketingoví špecialisti

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov. V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania. Ak by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese vitamax@vitamax.sk alebo zavolajte na tel.  č. +421 905 437 107.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Pokiaľ si myslíte, že s údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 22.11.2021.